กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการอบรมตามโครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลสามง่าม

กิจกรรมการอบรมตามโครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ทำบุญ วันอบจ.

กิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ สาขาตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง

กิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ สาขาตำบลวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี

กิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน

กิจกรรมวิทยาลัยผู้สูงอายุฯ สัญจร

กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยผู้สูงอายัสาขาตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

กิจกรรมการเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลหนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

Total 183 Record : 19 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

22

เมื่อวาน

61

เดือนนี้

333

เดือนที่แล้ว

1,718

ปีนี้

113,940

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Dec-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31