ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

การบูรณาการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระหว่าง อบจ.พิจิตร กับ อบต.สากเหล็ก

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือในการใช้เครื่องจักรกลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ได้ปฏิบัติงานอยู่ โดยการนำรถแบคโฮว์ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคลอง เนื่องจากคลองส่งน้ำมีสภาพการใช้งานมาแล้วเป็นเวลานาน ทำให้คลองมีสภาพตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ไม่มากนักเมื่อถึงฤดูแล้ง ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร ประกอบกับทั้งสองฝั่งคลองมีวัชพืชปกคลุมปิดทางน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แก้ปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย


              
              

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

243

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31