ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ร่วมงาน "ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 2"
วันนี้ (17 ธ.ค.60) นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมงาน "ปั่นเปิดถ้พญาชาละวัน ครั้งที่ 2" ณ สนามกีฬาพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นการหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจให้แก่ รพ.ในพิจิตรจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.วชิรบารมี , รพ.ดงเจริญ , รพ.บึงนาราง , รพ.สากเหล็ก , รพ.วังทรายพูน และ รพ.โพธิ์ประทับช้าง สำหรับเงินรายได้จากการจัดงานและยอดบริจาคนั้นมากกว่า 2,400,000 บาท

              
              
              

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

140

เมื่อวาน

418

เดือนนี้

8,631

เดือนที่แล้ว

9,409

ปีนี้

80,273

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Oct-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31