ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60) นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นางสาวนฤมล คุ้มเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ในการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ได้รับความชำรุดเสียหาย รวมถึงขอรับบริจาคกายอุปกรณ์ที่ไท่ได้ใช้เพื่อนำกลับมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อมอบให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน

 


              
              

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

150

เมื่อวาน

418

เดือนนี้

8,631

เดือนที่แล้ว

9,409

ปีนี้

80,273

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Oct-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31