ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4-2560
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11-2560
สัญญาจ้าง เลขที่ 12-2560
สัญญาจ้าง เลขที่ 34-2560
สัญญาจ้าง เลขที่ 53-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 4-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 11-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 13-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 21-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 28-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 29-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 30-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 31-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 32-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 33-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 35-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 36-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 37-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 41-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 42-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 43-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 44-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 45-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 46-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 47-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 48-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 49-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 50-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 51-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 52-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 54-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 55-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 56-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 57-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 58-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 60-2560
สัญญาจ้างปรับราคาได้ เลขที่ 61-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 22-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 23-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 24-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 25-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 26-2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ 27-2560


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

201

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31