ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3


วันนี้ (19 ก.ย. 61)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ นางสาวนฤมล คุ้มเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้รั        อ่านเพิ่มเติ่ม


เปิดประตูน้ำ ต้นแม่น้ำพิจิตร


วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ และ นายลักกี้ สุขประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ร่วมกันเปิดประตูรับน้ำจากแม่น้ำน่านลงสู่แม่น้ำพิจิตรเ        อ่านเพิ่มเติ่ม


ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำพิจิตรเก่า บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร


วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับประชาชน หมู่ 4 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่        อ่านเพิ่มเติ่มประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2561

  [21 ก.ย. 2561]

ประกาศองคืการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครังที่ 2 กิจการสถานีขนส่งผุู้โดยสารสากเหล็ก เลขที่ 0934/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561

  [20 ก.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 282/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดซื้อ 3,400.- บาท

  [20 ก.ย. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0935/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

  [20 ก.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 281/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 300.- บาท

  [19 ก.ย. 2561]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

371

เมื่อวาน

402

เดือนนี้

5,438

เดือนที่แล้ว

11,188

ปีนี้

67,671

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Sep-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30