ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

นิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร


วันที่ 28 มิ.ย. 2561 นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก อบจ. และทีมงานฝ่ายพัฒนาสังคมฯ อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิ        อ่านเพิ่มเติ่ม


นิเทศการเรียนการสอยวิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบลหนองหลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ ได้มอบหมายให้นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.พิจิตร รวมถึงทีมงานฝ่ายพัฒนาสังคมฯ ให้ลงพื้นที่ วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบลหน        อ่านเพิ่มเติ่ม


ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.พิจิตร


เมื่อวันที่  22 - 25  พฤษภาคม  2561  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ได้ออกพื้นที่ให้บริการ  ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีบ        อ่านเพิ่มเติ่มใบสั่งจ้าง เลขที่ 164/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 2,100.- บาท

  [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก -บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 46/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

  [20 ก.ค. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลป่ามะคาบ - บ้านท่าฬ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e - bidding 45/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

  [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 202/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ภาพ (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อ 4,000.- บาท

  [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซื้อถังขยะแยกสีพร้อมสกรีนแยกประะภทแบบฝาโปร่ง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ใบ (กิจการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารสากเหล็ก) วงเงินจัดซื้อ 10,000.- บาท

  [20 ก.ค. 2561]


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

46

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31