กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา


วันนี้ เวลา 9.30 น. นายบุญเลิศ สอนเพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ไ        อ่านเพิ่มเติ่ม


โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (วังทรายพูน)


วันนี้ เวลา 9.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิ        อ่านเพิ่มเติ่ม


โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


วันนี้ เวลา 9.30 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพ        อ่านเพิ่มเติ่มบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

  [13 ก.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 161/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานจัดซื้อน้ำยาสำหรับ ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย จำนวน 68 ขวด (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 108,800.- บาท

  [13 ก.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุงลาย จำนวน 68 ขวด (สำนักปลัดฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0430/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

  [13 ก.ค. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 98/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญษ 31,200.- บาท

  [13 ก.ค. 2563]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0431/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

  [13 ก.ค. 2563]


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

12

เมื่อวาน

85

เดือนนี้

829

เดือนที่แล้ว

1,965

ปีนี้

11,542

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Jul-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31