ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

กิจกรรมการดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลหนองหญ้าไทร


วันที่ (16 พ.ย. 61)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ คณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ “วิทยาลัยผู้สูง        อ่านเพิ่มเติ่ม


กิจกรรมการดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลโพธิ์ไทรงาม


วันที่ (9 พ.ย. 61)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ คณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ “วิทยาลัยผู้สูง        อ่านเพิ่มเติ่ม


กิจกรรมการดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลสากเหล็ก


วันที่ (9 พ.ย. 61)  นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ คณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ “วิทยาลัยผู้สูง        อ่านเพิ่มเติ่มใบสั่งจ้าง เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จ้างตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ พจ.กง - 9549 จำนวน 10 รายการ วงเงิน 4,400.91 บาท

  [14 พ.ย. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จ้างจัดหาผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯ วงเงิน 469,000.- บาท

  [14 พ.ย. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.กง - 9549 จำนวน 10 รายการ เลขที่ 1035/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

  [9 พ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วงเงิน 1,200.- บาท

  [7 พ.ย. 2561]

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561

  [8 พ.ย. 2561]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

586

เมื่อวาน

508

เดือนนี้

6,975

เดือนที่แล้ว

12,351

ปีนี้

90,968

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Nov-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30