ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

กิจกรรมโครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา


เมื่อวันที่ 2-3 ส.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรจัดทำโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ        อ่านเพิ่มเติ่ม


งานพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 งานพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2) กล่าวรายงานโดย นายชาติชาย  เจียม        อ่านเพิ่มเติ่ม


นิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร


วันที่ 28 มิ.ย. 2561 นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก อบจ. และทีมงานฝ่ายพัฒนาสังคมฯ อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิ        อ่านเพิ่มเติ่มร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

  [22 ส.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (โรงเรียนบางลายพิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0809/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561

  [22 ส.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ที่ใช้ประจำอยู่ที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0806/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561

  [22 ส.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัด ขยายภาพถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0807/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561

  [22 ส.ค. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 0808/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561

  [22 ส.ค. 2561]


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

273

เมื่อวาน

401

เดือนนี้

7,817

เดือนที่แล้ว

10,566

ปีนี้

58,862

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Aug-2018
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31