ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.พิจิตร


เมื่อวันที่  22 - 25  พฤษภาคม  2561  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ได้ออกพื้นที่ให้บริการ  ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีบ        อ่านเพิ่มเติ่ม


นิเทศการเรียนการสอนวิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย            นายสันติ การภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพจิตร นายนิรันดร์ วงศ์        อ่านเพิ่มเติ่ม


การบูรณาการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระหว่าง อบจ.พิจิตร กับ อบต.สากเหล็ก


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือในการใช้เครื่องจักรกลด        อ่านเพิ่มเติ่มใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯ) จำนวน 1 รายการ (กองแผนฯ) เป็นเงิน 5,350.- บาท

  [20 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 142/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 7 รายการ (กองแผนฯ) เป็นเงิน 28,970 บาท

  [20 มิ.ย. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอ เลขที่ 0556/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯ) จำนวน 1 รายการ (กองแผนฯ)

  [20 มิ.ย. 2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอ เลขที่ 0555/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 7 รายการ (กองแผนฯ)

  [20 มิ.ย. 2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำ ซี 101 บ้านคลองแค หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล - บ้านห้วงตะกวน หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 39/2561 วันที่

  [20 มิ.ย. 2561]


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

47

เมื่อวาน

368

เดือนนี้

5,959

เดือนที่แล้ว

8,493

ปีนี้

37,337

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jun-2018
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30