กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สารบัญแผน 61-65
แผน61-65 ส่วนที่ 1
แผน61-65 ส่วนที่ 2
แผน61-65 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ผ01
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.1)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 (2.1 และ 2.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่วนที่ 3 แบบ ผ02.1
ส่วนที่ 3 แบบ ผ03
แผน61-65 ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓นายสันติ การภักดี

ปลัดอบจ.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

114

เมื่อวาน

171

เดือนนี้

4,422

เดือนที่แล้ว

3,271

ปีนี้

25,536

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30