โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สารบัญแผน 61-65
แผน61-65 ส่วนที่ 1
แผน61-65 ส่วนที่ 2
แผน61-65 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ผ01
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.1)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 (2.1 และ 2.2)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2.3) ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่วนที่ 3 แบบ ผ02.1
ส่วนที่ 3 แบบ ผ03
แผน61-65 ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งที่2/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

250

เมื่อวาน

213

เดือนนี้

5,081

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

47,017

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30