โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร ปนะจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
2 คำสั่งจังหวัดพิจิตรเรื่องแต่งตั้งกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
3 หนังสือแจ้งผลคะแนน LPA ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563
[สำนักปลัดฯ]


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

119

เมื่อวาน

142

เดือนนี้

0

เดือนที่แล้ว

4,905

ปีนี้

32,578

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Aug-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31