รวงข้าว
          หมายความถึง ความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน จึงมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าวและเกษตรกรรมทุกชนิด ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 

ห้าห่วง
          หมายความถึง ความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือในการพัฒนากับทุกภาคส่วนตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

541

เมื่อวาน

672

เดือนนี้

15,598

เดือนที่แล้ว

7,492

ปีนี้

79,471

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jun-2019
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30