รวงข้าว
          หมายความถึง ความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน จึงมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าวและเกษตรกรรมทุกชนิด ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 

ห้าห่วง
          หมายความถึง ความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือในการพัฒนากับทุกภาคส่วนตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

589

เมื่อวาน

639

เดือนนี้

13,614

เดือนที่แล้ว

13,579

ปีนี้

40,067

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Mar-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31