กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ อบจ.พิจิตร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การประกาศเจตนารมณ์ของบุคลากร สังกัด อบจ.พิจิตร ในการขับเคลื่อนคุณธรรม “จิตอาสา มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ประกาศนโยบายคุณธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

24

เมื่อวาน

61

เดือนนี้

333

เดือนที่แล้ว

1,718

ปีนี้

113,940

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Dec-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31