โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ


นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางไพศรี ง่วนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกุลนันทน์ ทองปรอน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

น.ส.จีระนันท์ จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุวรรณรัต มณีโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอัจจิมา ปาละธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

น.ส.กัญญารัตน์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปง./ชง.ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

244

เมื่อวาน

213

เดือนนี้

5,081

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

47,017

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30