โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายเจน ตาลเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา


นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

น.ส.เพ็ญนภา ปานทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายจตุพล ดินไทย
นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเพ็ญประภา จำลอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจตุพล ดินไทย
นักสันทนาการชำนาญการ

น.ส.รุ่งไพลิน เนาเหนียว
นักสันทนาการปฏิบัติการ

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

249

เมื่อวาน

213

เดือนนี้

5,081

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

47,017

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30