กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองพิจิตร


นายสมพงษ์ ทองใบ

นายกมล ด่านรุ่งโรจน์

นายพรสิริชัย ทองปาน

ว่าง

นายวันชัย ด่านรุ่งโรจน์

นายโกมุท ปัญจมาภิรมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบางมูลนาก


นายสมประสงค์ ศิริมณฑลรัตน์

นายอรรณพ สุขเย็น

นายสมภพ ศรีบุศกร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอตะพานหิน


นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์

ว่าง

นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์

นายพฤหัส แพมงคล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอทับคล้อ


นายปิยะพงษ์ นะราชา

นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์

ว่าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง


นายสุนทร บุญมาตร

นายวรวุธ แก้วทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสามง่าม


ว่าง

ว่าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวชิรบารมี


นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร

นายเจตจันทร์ อังกุลดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโพทะเล


ว่าง

นายภัทรกัปป์ ด่านรุ่งโรจน์

ว่าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบึงนาราง


นายทูล ศรีสวาท

นายศุภกร สุขอยู่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังทรายพูน


นายบุญธรรม จันทร์เศรษฐุ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอดงเจริญ


นายจักรการิน พงศ์อายุกูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสากเหล็ก


นายพิศ วิริยะอารีธรรม


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

102

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31