แผนพัฒนา อบจ.


นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์
ผู้อำนวยการ กองคลัง

ฝ่ายการเงิน


นางระเบียบ เพ็ญต่าย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.กิ่งดาว ผึ้งม่วง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอโนมา กาลธิยานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางปราณี ธิตะจารี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกมลพร เคียนยี่คิ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายธวัชชัย แสงสว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสุรีรัตน์ ศักดิ์ใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.กิตติกา คุ้มภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบัญชี


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.ภัทรานิษฐ์ เมฆสัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอาภัสรา สุขนิยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางปิยวดี เพ็ชรอำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุชาดา น้อยพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.อังคณา หว่างแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ขนิษฐา ตุ่มแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

น.ส.อารีรัตน์ แจ่มจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัญญุมา พงษ์พิทักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสายฝน วุติพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

147

เมื่อวาน

154

เดือนนี้

3,230

เดือนที่แล้ว

4,117

ปีนี้

26,571

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jun-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30