กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายชวลิต อุ่นเจ้าบ้าน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายสมเดช ทองทุม
วิศวกรโยธาชำนาญการ

น.ส.นภัสสร วงศ์วิเชียร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

น.ส.นันท์นภัส ฤทธิเรืองศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ณิทชานันท์ ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายอตินพ กมลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธนาธิป สอนเขียว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ คำพะไม
นายช่างโยธาอาวุโส

นายภัทรพัน ตะสี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

น.ส.ณัฎฐกันย์ มาพันธุ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล


นายดิลก ยินดีชาติ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอุทิศ เมิกสว่าง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายกำพล หยัดน้ำ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายประพันธ์พงษ์ เหล็กสิงค์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายธีระเดช สังวรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายนิคม ชนะภัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางวันนา มัชฌิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม


นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยกับและสิ่งแวดล้อม

นายบุญครอง ขิมมากทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

31

เมื่อวาน

63

เดือนนี้

934

เดือนที่แล้ว

1,904

ปีนี้

110,917

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31