โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.

น.ส.ดารารัตน์ กินกีฬา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน


นายมนัส วิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นายมนัส วิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.

นางเสาวนีย์ ไพบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล


นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวพชรวัลคุ์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

223

เมื่อวาน

273

เดือนนี้

4,115

เดือนที่แล้ว

7,634

ปีนี้

53,685

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Oct-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31