กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฯ กำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ (เพิ่มเติมฉบับ ๕)

ประกาศฯ กำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ (เพิ่มเติมฉบับ ๔)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.พิจิตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอเมืองพิจิตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอตะพานหิน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอบางมูลนาก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอโพทะเล

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอสามง่าม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.พิจิตร เขตอำเภอทับคล้อ

Total 137 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
นายสันติ การภักดี

ปลัดอบจ.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

E-Mail


ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

135

เมื่อวาน

157

เดือนนี้

4,251

เดือนที่แล้ว

3,271

ปีนี้

25,365

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30