ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 2560/61

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร แจ้งว่ากรมการค้าภายใน ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงคลอบคลุมทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จึงขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจได้จากโปสเตอร์ที่ลมนี้ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0-5699-0379  โทรสาร 0-5699-0380 หรือทางอีเมลล์ pi_ops@moc.go.th. ได้ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 4 ธ.ค. 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

302

เมื่อวาน

505

เดือนนี้

6,283

เดือนที่แล้ว

13,780

ปีนี้

104,056

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Dec-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31