ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ

      ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเน็ตประชารัฐ ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

      โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หมู่บ้าน หรือ พื้นที่เป้าหมาย หรือ ชุมชนเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง หรือเรียกว่า “พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ” ภายใต้เงื่อนไข “ต้องสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คุณสมบัติความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10 Mbps” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

      โดยผู้ที่ต้องการมาใช้บริการFree- Wifiสามารถเช็คพื้นที่ที่มีเน็ตประชารัฐใกล้เคียงที่ 

      http://netpracharat.com/เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ/ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

     ค้นหาโดยเลือก จังหวัด >> อำเภอ >> ตำบล

      วิธีการลงทะเบียนใช้งาน 6 ขั้นตอน 

       ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่ต้องการ ใช้บริการ Wi-Fi แล้วกดเลือกเครือข่าย Thailand Wi-Fi by MDES

       ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล กรอกเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์มือถือ หากท่านไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถเว้นว่างไว้ ไม่กรอกช่อง เบอร์โทรศัพท์ได้

       ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสมัคร กด...สมัครสมาชิก

       ขั้นตอนที่ 4 รับรหัสเปิดใช้บริการ รอรับรหัสผ่าน sms ทางโทรศัพท์มือถือ หากไม่ได้รับรหัสให้ทำการกดปุ่มยืนยัน เพื่อขอรหัสใหม่อีกครั้ง แต่หากท่านไม่ได้กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถโทรไปขอรับรหัส เพื่อเปิดใช้บริการได้ที่เบอร์ 1111 กด 88

        ขั้นตอนที่ 5 กรอกรหัสเปิดใช้บริการ กรอกรหัสที่ได้รับในช่อง รหัสเปิดใช้บริการ หลังจากนั้น กดปุ่มยืนยันรหัสเปิดใช้บริการ

        ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้งาน Wi-Fi อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน และทำการกดปุ่มยอมรับข้อตกลง เริ่มใช้บริการ Wi-Fi ได้ทันที หากท่านต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ครั้งต่อไป แค่ทำการต่อสัญญาณ Wi-Fi และเริ่มใช้งานต่อได้

      ตามลิงค์แนบ

       http://netpracharat.com/เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ/ข่าวและกิจกรรม/2560/08/09/170630-

       howtoregister-wifi

 

วันที่ : 2 พ.ค. 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

221

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31