โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.


นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปาณีสรา วังขัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมาลี อินทะกะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจิรสร อินทสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก./ชก.

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม


นายประสิทธิ์ ล้วนโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นายประสิทธิ์ ล้วนโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนภา พึ่งสลุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง
นิติกร ปก./ชก.

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

251

เมื่อวาน

213

เดือนนี้

5,081

เดือนที่แล้ว

9,358

ปีนี้

47,017

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Sep-2021
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30