กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 134/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ตค - 418 , พจ.ตค - 618 และ พจ.ตค - 392 จำนวน 8 รายการ วงเงินสัญญา 143,481.65 บาท     [7 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 132/2561 จ้างติดตั้งฉากหลังพร้อมประดับตกแต่งเวที เป็นเงิน 70,000 บาท     [6 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 131/2561 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เป็นเงิน 4,204 บาท     [6 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 169/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ จำนวน 63 แผ่น วงเงินสัญญา 18,564.- บาท     [6 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2561 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ วงเงินจัดซื้อ 14,036 บาท (กิจการสถานีขนส่งฯ)     [6 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 130/2561 เช่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 148,250 บาท     [6 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 168/2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 44,320 บาท     [6 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 165/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 ตัว วงเงินจัดซื้อ 13,400 บาท     [5 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 167/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดซื้อเก้าทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว วงเงินจัดซื้อ 7,900 บาท     [5 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 166/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดซื้อเก้าทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ตัว วงเงินจัดซื้อ 15,800 บาท     [5 มิ.ย. 2561]

Total 1419 Record : 142 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ] 122 [ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

119

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30