กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 175/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง วงเงินสัญญา 43,200.- บาท     [13 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 173/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) วงเงินสัญญา 63,100.- บาท     [13 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 174/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) วงเงินสัญญา 26,400.- บาท     [13 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 137/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 จ้างดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นเงิน 2,450 บาท     [13 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 136/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดทำป้ายผ้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 500 บาท     [12 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 172/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 3,889 บาท     [12 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 171/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) เป็นเงิน 3,590 บาท     [11 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 170/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,506 บาท     [11 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 126/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสารฯ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Ecosys M2035d เลขรหัสพัสดุ 417 58 0028 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200 บาท     [1 มิ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 125/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น WP-155P เลขรหัสพัสดุ 055 50 0042 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,990 บาท     [1 มิ.ย. 2561]

Total 1451 Record : 146 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ] 124 [ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

105

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31