กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 115/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเกรดเดอร์ 720A แชมเปี้ยน พจ.ต - 2313 จำนวน 40 รายการ วงเงินสัญญา 339,734.63 บาท     [15 พ.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 84/2561 ก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม วงเงินค่าก่อสร้าง 4,195,000.- บาท     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 142/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 อัน (วงเงินจัดซื้อ 1,995 บาท)     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง วงเงินสัญญา 74,000.- บาท     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 138/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.บธ - 1371 จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 15,200.- บาท     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 139/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ (โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ) วงเงินสัญญา 11,940.- บาท     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 114/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ พจ.กข.- 8494จำนวน 31 รายการ (วงเงินจัดจ้าง 30,956 บาท)     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 141/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อหมึกพิมพ์ฯ จำนวน 1 รายการ (วงเงินจัดซื้อ 39,600 บาท)     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 140/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (วงเงินจัดซื้อ 64,700 บาท)     [11 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 136/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงินสัญญา 11,240.- บาท     [11 พ.ค. 2561]

Total 1419 Record : 142 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

120

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30