กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 109/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 32,400.- บาท     [17 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซืัอเลขที่ 107/2561 วันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,835 บาท     [17 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 114/2561 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2561 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (หน่วยตรวจสอบฯ) เป็นเงิน 4,973 บาท     [19 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 111/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 ซื้อยางเครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.80-8509 จำนวน 4 รายการ วงเงินสัญญา 80,400.- บาท     [18 เม.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 85/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 57 0418 วงเงินสัญญา 400.- บาท     [10 เม.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 84/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 57 0418 วงเงินสัญญา 3,100.- บาท     [10 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงินจัดซื้อ 52,000 บาท     [18 เม.ย. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 83/2561 ขุดลอกลำคลองห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง – บ้านกระบังดิน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 998,000.- บาท     [17 เม.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 83/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 จ้างตรวจเช็ค ล้าง ทำความสะอาด เครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินสัญญา 1,500.- บาท     [10 เม.ย. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 75/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 800,000.- บาท     [11 เม.ย. 2561]

Total 1451 Record : 146 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ] 135 [ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

103

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31