กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 97/2561 ลว. 22 มี.ค. 2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 11,950 บาท (กองแผนและงบประมาณ)     [22 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 96/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซื้อใบมีดเครื่องจักรกล ฯ วงเงินสัญญา 215,070.- บาท     [22 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 95/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 495,000.- บาท     [22 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 94/2561 ลว. 22 มี.ค. 2561 ซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตามและประเมินผลฯ เป็นเงิน 9,965 บาท (กองแผนฯ)     [22 มี.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/2561 ลว. 21 มี.ค. 61 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 2,930 บาท(กองแผนและงบประมาณ)     [21 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 92/2561 ลว. 21 มี.ค. 61 ซื้อวัสุดงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 5,925 บาท (กองคลัง)     [21 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 54/2561 ขุดลอกลำคลองหนองน้ำใส บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลวังกรด – บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 976,000.00 บาท     [21 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 53/2561 ขุดลอกลำคลองฉัตรหวาย บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง – บ้านไผ่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,926,000.00 บาท     [21 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 52/2561 ขุดลอกหนองชะโด – หนองกะปิ บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปากทาง – วัดวิจิตรตราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,773,000.00 บาท     [21 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 51/2561 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านบึงทับจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมรัง – บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,985,000.00 บาท     [21 มี.ค. 2561]

Total 1451 Record : 146 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ] 141 [ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

102

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31