กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 155/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วงเงิน 60,000.- บาท     [23 ก.ค. 2562]

สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 59/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ก่อสร้างก่อสร้างศาลาลอยน้ำ ภายในบึงทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 720,000.- บาท     [22 ก.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 58/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ก่อสร้างก่อสร้างศาลาลอยน้ำ หน้าวัดคลองคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 710,000.- บาท     [22 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 172/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วงเงินทำสัญญา 1,715.- บาท     [22 ก.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 153/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย วงเงินทำสัญญา 780.- บาท     [22 ก.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 154/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย วงเงินทำสัญญา 780.- บาท     [22 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 171/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซื้อกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 ใบ วงเงินทำสัญญา 21,600.- บาท     [22 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 167/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซื้อวัสดุโครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 5 รายการ วงเงินทำสัญญา 20,510.- บาท     [19 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 168/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อม วงเงินทำสัญญา 26,100.- บาท     [19 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 169/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อม วงเงินทำสัญญา 8,100.- บาท     [19 ก.ค. 2562]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

16

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30