กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 52/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ซื้อของรางวัล (ตุ๊กตารูปแบบสัตว์ต่างๆ) จำนวน 400 ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 20,000.- บาท     [6 ม.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 44,955.- บาท     [3 ม.ค. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 44/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น Aficio MP 5055SP (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 17,220.58 บาท     [2 ม.ค. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 43/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง จ้างทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดพิจิตร (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 99,000.- บาท     [2 ม.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 63,050.- บาท     [2 ม.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 ราย (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 40,030.-บาท     [2 ม.ค. 2563]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาไหล่ของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 35 สาย วงเงินสัญญา 487,832.40 บาท     [2 ม.ค. 2563]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 42/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ถข-102 , พจ.ตค - 418 , พจ.ถข - 160 และพจ.ต - 0844 จำนวน 33 รายการ วงเงินสัญญา 169,525.45 บาท     [2 ม.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำคลองบึงเตย พร้อมอ่างเก็บน้ำบ้านพญาวัง หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายน้ำ - บ้านน้ำชุ หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 วเงิน 583,000 บาท     [27 ธ.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 47,630.- บาท     [26 ธ.ค. 2562]

Total 1286 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

11

เมื่อวาน

43

เดือนนี้

1,815

เดือนที่แล้ว

1,815

ปีนี้

8,710

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31