กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 2-19 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อ 6,000 บาท     [1 ก.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 160/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน พจ.กข - 4468 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 12,800.- บาท     [28 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 158/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วงเงินสัญญา 2,400.- บาท     [25 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 159/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วงเงินสัญญา 1,665.- บาท     [25 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 157/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ วงเงินสัญญา 1,891.- บาท     [25 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 156/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ วงเงินสัญญา 42,989.- บาท     [25 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 155/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์ไดมอนเกรด ขนาด 15*15 ซม. จำนวน 64 แผ่น วงเงินสัญญา 5,120.- บาท     [25 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 121/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์/เครื่องจักรกล จำนวน 65 รายการ วงเงินทำสัญญา 227,861.85 บาท     [21 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 154/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษาฯ) วงเงิน 7,895.- บาท     [21 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 153/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ซื้อยาง CMS - 2h (ขนาด 200 ลิตร/ถัง) จำนวน 80 ถัง วงเงินสัญญา 480,000.- บาท     [21 มิ.ย. 2562]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

13

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30