กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 120/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ประจำอยู่ที่โรงยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงิน 34,000 บาท     [20 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 152/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) วงเงิน 12,550 บาท     [20 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 151/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) วงเงิน 3,000 บาท     [20 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 150/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน พจ.กข 9468 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) วงเงิน 2,950 บาท     [20 มิ.ย. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 57/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐32) สายบ้านคลองตางาว - บ้านทับทิมตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,882,000.- บาท     [18 มิ.ย. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 56/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐31) สายบ้านท่าเสา - บ้านยางพะเนียด ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 3,810,100.- บ     [18 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 149/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) วงเงินทำสัญญา 26,701.- บาท     [18 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 119/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จ้างอัดรูปภาพดิจิตอล ขนาด 4"X6" จำนวน 350 ภาพ วงเงินสัญญา 1,750.- บาท     [18 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 148/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 4,880.- บาท     [18 มิ.ย. 2562]

สัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 004/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) โดรงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 300,000.- บาท     [29 พ.ค. 2562]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

15

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30