กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0032) สายบ้านคลองตางาว – บ้านทับทิม ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 4,214,000.- บาท     [27 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 50/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0018) สายบ้านคลองคูณ อำเภอตะพานหิน – บ้านบางไผ่ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 4,185,000.- บาท     [27 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0003) สายแยกทางหลวงหมายเลข 1304 – บ้านหนองไผ่ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 5,235,000.- บาท     [27 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 52/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามเทนนิส 6 คอร์ด ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงินทำสัญญา 149,226.64 บาท     [27 มี.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 108/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา) วงเงินทำสัญญา 1,625.00 บาท     [26 มี.ค. 2563]

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง วงเงินสัญญา 1,498,000.- บาท     [24 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 47/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ก่อสร้างศาลาลอยน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,363,000.- บาท     [25 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้า เลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ1-0011) สายบ้านยางห้าหลุม – บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 5,940,000.- บาท     [25 มี.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 107/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การเษตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 68,450.- บาท     [24 มี.ค. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 106/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 จัดซื้อถังพ่นยาแบตเตอรี่ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ ) วงเงินทำสัญญา 16,000.- บาท     [24 มี.ค. 2563]

Total 1451 Record : 146 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

102

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31