กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ประกาศองคืการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครังที่ 2 กิจการสถานีขนส่งผุู้โดยสารสากเหล็ก เลขที่ 0934/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561     [20 ก.ย. 2561]

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 922/2561     [13 ก.ย. 2561]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 0781/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561     [17 ส.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็๋ก เลขที่ 0725/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561     [3 ส.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561(3)     [23 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561(2)     [23 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561(1)     [23 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (ประจำงวดเดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) เลขที่ 0623/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561     [5 ก.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ) ครั้งที่ 7 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 0455/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561     [24 พ.ค. 2561]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 422/2561 เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     [15 พ.ค. 2561]

Total 79 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

29

เมื่อวาน

63

เดือนนี้

934

เดือนที่แล้ว

1,904

ปีนี้

110,917

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31