กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 74/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วงเงินสัญญา 1,715.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เลขที่ 95/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการขุดลอกลำคลอง บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน – บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 79/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) วงเงินสัญญา 5,500.- บาท     [28 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 76/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงินสัญญา 17,267.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 78/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 13,863.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 31,200.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 77/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 5,230.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 63/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่อมแซมเครื่องพ่นระบบละอองฝอยละเียด ยี่ห้อ ไอจีบา จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 78,420.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 73/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 252 ฉบับ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 2,520.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เช่าเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล IVR.Ango DVR AN -08S ขนาด 8 CH จำนวน 1 เครื่อง (กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก) วงเงินสัญญา 2,400.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

13

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30