กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ วงเงินสัญญา 4,690.- บาท     [16 ส.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 186/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์/เครื่องจักรกล จำนวน 35 รายการ วงเงินสัญญา 151,650.- บาท     [15 ส.ค. 2562]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 60/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาไหล่ทางของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 37 สายทาง วงเงินสัญญา 381,334.40 บาท     [14 ส.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที 185/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จ้างอัด ขยายภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 1,500.- บาท     [14 ส.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที 196/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 44,490.- บาท     [14 ส.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที 195/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 35,131.- บาท     [14 ส.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที 184/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัดฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 181,550.- บาท     [9 ส.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที 194/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 1,625.- บาท     [9 ส.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที 193/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ซื้อตราสัญลักษณ์ ส.ก. และเทียน (สีฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 2,550.- บาท     [8 ส.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที 192/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 29,000.- บาท     [7 ส.ค. 2562]

Total 1286 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

11

เมื่อวาน

43

เดือนนี้

1,815

เดือนที่แล้ว

1,815

ปีนี้

8,710

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31