กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่่งซื้อ เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2561 จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,335.- บาท     [8 ต.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนตุลาคม 2561 (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 1,920.- บาท     [8 ต.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 ซุ้ม วงเงิน 1,099,935 บาท     [9 ต.ค. 2561]

สัญญาจ้าง เลขที่ 004/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 งานจ้างผลิตรายการประชาสัมพันธ์ฯ (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดจ้าง 300,000.- บาท     [8 ต.ค. 2561]

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 งานจ้างทำความสะอาดอาคาร (สำนักปลัดฯ) วงเงิน จัดจ้าง 138,000.- บาท     [1 ต.ค. 2561]

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 002/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 งานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน/เดือน (สำนักปลัดฯ) วงเงิน จัดจ้าง 469,896.- บาท     [1 ต.ค. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2562 จัดหาผู้มีความชำนาญในการดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร และบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 วงเงิน 864,000 บาท     [1 ต.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 เล่ม เป็นเงิน 9,000.- บาท     [1 ต.ค. 2561]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เลขที่ 33/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แก้ไขรายละเอียดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา พร้อมปรับลดวงเงิน โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม     [28 ก.ย. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เรื่อง จัดทำระบบจัดเก็บสายไฟฟ้าและอื่นๆ บริเวณด้านอัฒจันทร์ฝั่งห้องประธาน ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 249,382.52 บาท     [27 ก.ย. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

15

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30