กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 118/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จ้างดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 งาน วงเงินสัญญา 2,450.- บาท     [13 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 142/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ วงเงินสัญญา 13,300.- บาท     [31 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 55/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน ซี 40 บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6,1,2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน - บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 5,888,888.- บาท     [11 มิ.ย. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 54/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐08) สายบ้านหนองพระ - บ้านตากแดด ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,478,888.- บาท     [11 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 117/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 115,080.- บาท     [11 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 4 รายการ (กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก) วงเงินสัญญา 1,700.- บาท     [10 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ้างอัด ขยายภาพถ่าย จำนวน 300 รูป วงเงินสัญญา 1,500.- บาท     [10 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 115/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.บต - 1925 จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 3,100.- บาท     [10 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 112/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ CHEVROLET หมายเลขทะเบียน พจ.กจ 8846 จำนวน 4 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)     [5 มิ.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 114/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ต - 2313 จำนวน 11 รายการ วงเงินสัญญา 258,244.50 บาท     [7 มิ.ย. 2562]

Total 1419 Record : 142 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

4

เมื่อวาน

121

เดือนนี้

1,875

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,142

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30