กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 82/2562 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 21 รายการ วงเงินสัญญา 22,448.60 บาท     [5 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 81/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงินสัญญา 11,240.- บาท     [5 มี.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 66/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3541 พิจิตร (กองการศึกษาฯ) วงเงินสัญญา 14,430.- บาท     [5 มี.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 65/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำแรงดัน 15 แรงม้า ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 8,000.- บาท     [5 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 80/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้่งที่ 6 จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 31,395.- บาท     [5 มี.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 64/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (24 มีนาคม 2562) จำนวน 5 รายการ วงเงินทำสัญญา 19,500.- บาท     [4 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 74/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 วงเงินสัญญา 1,715.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เลขที่ 95/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการขุดลอกลำคลอง บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน – บ้านท่าตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร     [27 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 79/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) วงเงินสัญญา 5,500.- บาท     [28 ก.พ. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 76/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงินสัญญา 17,267.- บาท     [27 ก.พ. 2562]

Total 1286 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

11

เมื่อวาน

43

เดือนนี้

1,815

เดือนที่แล้ว

1,815

ปีนี้

8,710

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31