กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 45/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหวาย บ้านวังหมาเน่า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบางคลาน - บ้านหนองลี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,276,000 บาท     [10 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 44/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ขุดลอกลำคลองบ้านตากแดด หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายพูน - บ้านเขาเขต หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 594,000.- บา     [10 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเนินมะกอก - บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 849,500.- บาท     [10 พ.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 106/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จ้างอัด ขยายภาพถ่ายสำนจำนวน 2 รายการ เงินทำสัญญา 1,900.- บาท     [8 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ซี 67 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล ดงกลาง - บ้านดงป่าคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 890,000.- บาท     [8 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 38/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ - บ้านหนองขานาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,070,000.- บาท     [8 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 37/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังไคร้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 992,000.- บาท     [8 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน - บ้านคลองระนาม หมู่ที่ 5 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 820,000.- บาท     [8 พ.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 132/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) วงเงินทำสัญญา 5,170.- บาท     [7 พ.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกลำคลองหนองคล้า บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าขมิ้น - บ้านยางหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบล ท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เลขที่ ๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒     [7 พ.ค. 2562]

Total 1419 Record : 142 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

120

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30