กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 123/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ วงเงินสัญญา 4,300.- บาท     [30 เม.ย. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 ซุ้ม (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 893,000.- บาท     [29 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 122/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤาภาคม 2562 จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดฯ ) วงเงินสัญญา 2,400.- บาท     [29 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 121/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 5,440.- บาท     [29 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 120/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 4,499.35 บาท     [29 เม.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 95/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดานห้องอเนกประสงค์ใต้อาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญา 76,000.- บาท     [29 เม.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 94/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 จ้างจัดทำป้ายชื่อต้นไม้มงคลพระราชกานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ จำนวน 1 งาน (สำนักปลัดฯ) วงเงินสัญญา 82,500.18 บาท     [27 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 119/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 4,980.- บาท     [26 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 118/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วงเงินสัญญา 1,715.- บาท     [25 เม.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 117/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์/เครื่องจักรกล จำนวน 50 รายการ วงเงินสัญญา 85,680.- บาท     [24 เม.ย. 2562]

Total 1419 Record : 142 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

116

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30