กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 100/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพุก - บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,450,000.- บาท     [31 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 104/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง - บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 960,000.- บาท     [31 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 101/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 1 บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 720,000.- บาท     [31 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 99/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำ ซี ๑๐๑ บ้านคลองแค หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล - บ้านห้วงตะกวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,340,000.- บาท     [31 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 103/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโนน หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม - บ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 622,700.- บาท     [31 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้าง เลขที่ 102/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้แดง (เต่าใหญ่) หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบลไผ่รอบ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง642,000.- บาท     [31 ก.ค. 2561]

บสั่งจ้าง เลขที่ 190/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จ้างทำตะแกรงกันนกบนรางระบายน้ำฯ (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดจ้าง 6,000.- บาท     [26 ก.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 98/2561 ก่อสร้างรั้วตาข่ายโครงสร้างเหล็กฐานรองรับคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสนามเปตอง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 944,000.- บาท     [26 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 214/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จัดซื้อปั๊มลมไฟฟ้า แบบลูกสูบคู่ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดซื้อ 16,500.- บาท     [25 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 213/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนสิงหาคม 2561 (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดซื้อ 2,640.- บาท     [25 ก.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

13

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30