กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 189/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน พจ.กจ-8843 (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดจ้าง 4,700.- บาท     [25 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 211/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จัดซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,310 บาท (กองแผน))     [23 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 186/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จ้างทำอาหารว่างเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,500.- บาท (กองแผนฯ)     [23 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 187/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จ้างทำป้ายเหล็กแสดงจุดที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 4,800.- บาท (กองแผนฯ)     [23 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 167-186/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จ้างแรงงานปลูกต้นไม้ดูแลรดน้ำต้นไม้ จำนวน 20 คน เป็นเงิน 4,650 บาทต่อคน (รวมเป็นเงิน 93,000.- บาท) (กองแผนฯ)     [23 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 188/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง (กองแผนฯ)     [23 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 165/2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ ๒ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุฯ จำนวน 1 งาน (สำนักปลัดฯ) วงเงินจัดจ้าง 63,300.- บาท     [23 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 164/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 2,100.- บาท     [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 202/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ภาพ (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อ 4,000.- บาท     [20 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซื้อถังขยะแยกสีพร้อมสกรีนแยกประะภทแบบฝาโปร่ง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ใบ (กิจการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารสากเหล็ก) วงเงินจัดซื้อ 10,000.- บาท     [20 ก.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

16

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30