กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 160/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้าป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,840 บาท     [6 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 196/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 48,320.- บาท     [5 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 195/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 5,580.- บาท     [5 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 159/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จ้างทำแผ่นป้าย/ป้ายไวนิล จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ประกวดแข่งขันโครงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดรงเรียนบางลายพิทยาคม วงเงิน 21,960.- บาท     [6 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 157/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เช่าชุด นักแสดงสำหรับประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) จำนวน 10 ชุด วงเงิน 7,400.-บาท     [5 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 156/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เช่าชุดนักแสดงสำหรับประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) วงเงิน 6,100.- บาท     [5 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขุดแบคโฮว์ PC 200-8 โคมัสสุ หมายเลขทะเบียน พจ.ตค - 3476 จำนน 21 รายการ วงเงินสัญญา 173,436.30 บาท     [4 ก.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 155/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จ้างตรวจเช็คระยะทางและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน พจ.กข - 9469 จำนวน 16 รายการ วงเงินสัญญา 18,364.- บาท     [4 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ วงเงินสัญญา 35,805.- บาท     [4 ก.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 194/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วงเงินสัญญา 2,939.- บาท     [4 ก.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

20

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30