กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 90/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสัญญา 1,625.- บาท     [19 มี.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 73/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 จ้างทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำทำด้วยแผ่นอะคริลิค พร้อมสติ๊กเกอร์ จำนวน 19 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสัญญา 2,850.- บาท     [18 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 31/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่รอบ - บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 728,800.- บาท     [19 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 30/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง - บ้านห้วยเรียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 783,550.- บาท     [19 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินพวง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ - บ้าน เขาพนมพา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 817,237.- บาท     [19 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสัญญา 6,751.- บาท     [15 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 89/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสัญญา 11,600.- บาท     [15 มี.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 72/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 จ้างตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ นิสสัน หมายเลขทะเบียน พจ.บจ - 7171 จำนวน 3 รายการ วงเงินสัญญา 1,201.61 บาท     [15 มี.ค. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงินสัญญา 800.- บาท     [15 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 88/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซื้อใบมีดเครื่องจักรกล จำนวน 5 รายการ วงเงินสัญญา 249,310.- บาท     [15 มี.ค. 2562]

Total 1451 Record : 146 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

102

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31