กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่63/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองคูณ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 893,000.- บาท     [10 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 206/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 เครื่อง วงเงินสัญญา 69,878.49 บาท     [9 ก.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 226/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ซื้อยางรถยนต์/เครื่องจักรกล จำนวน 13 รายการ วงเงินสัญญา 106,600.- บาท     [9 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 205/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง ที่ใช้ประจำอยู่ที่กองการศึกษาฯ และห้องอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 งาน วงเงินสัญญา 1,600.- บาท     [9 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 204/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 16 เครื่อง ที่ใช้ประจำอยู่ภายในห้องออกกำลังกาย สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร จำนวน ๑ งาน วงเงินสัญญา 67,300.- บาท     [9 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 203/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) จำนวน 4 ป้าย วงเงินสัญญา 49,100.- บาท     [6 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 202/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จ้างรื้อถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาและตรวจเช็ค จำนวน ๑ งาน วงเงินสัญญา 3,000.- บาท     [6 ก.ย. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 224/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์/เครื่องจักรกล/เครื่องสูบน้ำ จำนวน 39 รายการ วงเงินสัญญา 111,915.- บาท     [6 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 201/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จ้างทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติบริเวณด้านข้างสำนักงาน อบจ.พิจิตร จำนวน 1 งาน วงเงินสัญญา 31,000.- บาท     [6 ก.ย. 2562]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 200/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 จ้างทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ไวนิล) จำนวน 1 ป้าย วงเงินสัญญา 1,600.- บาท     [5 ก.ย. 2562]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

16

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30