กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 61/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 จ้างโครงการถนนปลอดภัยสายบ้านวังน้ำเต้า - บ้านคลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1 0020) วงเงินสัญญา 499,903.92 บาท     [3 เม.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 60/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 จ้างโครงการถนนปลอดภัยสายแยกทางหลวงหมายเลข 111 บ้านท่าดินแดง ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1 - 0004) วงเงินสัญญา 499,766.63 บาท     [3 เม.ย. 2563]

สัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ 46/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 จ้างเหมา บริการจัดงานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลาชมบึงและของดีเมืองพิจิตร วงเงินทำสัญญา 182,020.- บาท     [2 เม.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 114/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา) วงเงินทำสัญญา 16,600.00 บาท     [2 เม.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 57/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปล้อง – บ้าน หนองพระ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 988,000.- บาท     [2 เม.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 56/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 3) วงเงินค่าก่อสร้าง 720,000.- บาท     [2 เม.ย. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 55/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,178,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน     [1 เม.ย. 2563]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 113/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) วงเงินทำสัญญา 46,455.00 บาท     [31 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 58/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหวาย บ้านวังหมาเน่า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบางคลาน – บ้านหนองลี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 1,944,000.- บาท     [30 มี.ค. 2563]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 54/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขุดลอกลำคลองบุษบงค์ บ้านวังงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลวังงิ้วใต้ – บ้านวังหินแรง หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,110,540.17 บาท     [30 มี.ค. 2563]

Total 1286 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

13

เมื่อวาน

43

เดือนนี้

1,815

เดือนที่แล้ว

1,815

ปีนี้

8,710

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31