กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 27/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง - บ้านเนินสมอ หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 3) วงเงินค่าก่อสร้าง 820,000.- บาท     [12 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 24/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำโจนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน - บ้าน วังไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 808,000.- บาท     [12 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 26/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 782,008.- บา     [12 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 25/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา - บ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 645,120.- บาท     [12 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 29/2562 ก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0019) (ตอนที่ 3) วงเงินค่าก่อสร้าง 1,102,542.87 บาท     [12 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 23/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดขวาง หมู่ที่ 3 - บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 8) วงเงินค่าก่อสร้าง 827,399.57 บาท     [12 มี.ค. 2562]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองแผนฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินทำสัญญา 29,307.- บาท     [11 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 22/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 โครงการถนนปลอดภัย สายบ้านยางห้าหลุม - บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (พจ.ถ1-0011) วงเงินสัญญา 498,000.- บาท     [8 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 21/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 1 บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2) วงเงิน 840,000 บาท     [8 มี.ค. 2562]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง - บ้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงิน 880,000 บาท     [7 มี.ค. 2562]

Total 1451 Record : 146 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

102

เมื่อวาน

119

เดือนนี้

2,660

เดือนที่แล้ว

2,576

ปีนี้

20,503

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Oct-2020
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31