กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 155/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,808 บาท     [28 พ.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 86/2561 ขุดลอกลำคลองบริเวณรางกออ้อ บ้านไดชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบุ่ง - บ้านวังกรด หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินก่อสร้าง 490,000 บาท     [28 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จ้างทำตั๋วฉีกค่าบริการสถานีกิจารสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก วงเงินจัดจ้าง17,000.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 151/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 9วงเงินจัดซื้อ 14,700.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 152/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อปั๊มลม แบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง วงเงินจัดซื้อ 5,600.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 121/2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อัดขยายภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900 บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 122/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซ่อมปรับปรุงคอท่อส่งน้ำเข้าสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงิน 34,000.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 153/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 12 คัน จำนวน 27 รายการ วงเงินสัญญา 40,456.70 บาท     [22 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 120/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน วงเงินสัญญา 189,000.- บาท     [22 พ.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 85/2561 ก่อสร้างโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร หลังใหม่ วงเงิน 3,600,000 บาท     [21 พ.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

13

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30