กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 241/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสแกนไวรัส จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 4,000.- บาท     [12 ก.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 275/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซื้อซองน้ำตาลขยายข้าง KA พิมพ์ครุฑ ขนาด 11 X 17 นิ้ว จำนวน 250 ซอง (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 2,000.- บาท     [12 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 245/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสฟ๊อกเกอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,620 บาท     [12 ก.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 274/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) วงเงิน 950.- บาท     [11 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 240/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 จ้างอัดขยายภาพถ่าย จำนวน 2 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) วงเงิน 3,130.- บาท     [11 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 238/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 จัดทำหนังสือผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพิจิตร จำนวน 250 เล่ม วงเงิน 40,000.- บาท     [10 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 239/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กองกิจการสภาฯ) เป็นเงิน 8,400.- บาท     [6 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 233/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (ขนาด 2.00x4.00 เมตร) (กองแผนและงบประมาณ) เป็นเงิน 1,040.- บาท     [6 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 232/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างทำสติกเกอร์ ผนึก ฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 240 แผ่น (กองแผนและงบประมาณ) เป็นเงิน 48,000.- บาท     [6 ก.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 231/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมากำจัดของเสียอันตราย จำนวน 4 ตัน ตามโครงการจัดการขยะของเสียอันตรายในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (กองแผนและงบประมาณ) เป็นเงิน 96,300.- บาท     [6 ก.ย. 2561]

Total 1286 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

11

เมื่อวาน

43

เดือนนี้

1,815

เดือนที่แล้ว

1,815

ปีนี้

8,710

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31