กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 119/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดจ้างอัด ขยายภาพถ่าย จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อ,จัดจ้าง,และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำภาพมาประกอบการเบิกจ่ายและการรายงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     [17 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 149/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงินจัดซื้อ 34,180 บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงินจัดซื้อ 37,300 บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 147/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงินจัดซื้อ 54,100 บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 146/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงินจัดซื้อ 55,800 บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 150/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 4 รายการ (กองแผนฯ) เป็นเงิน 4,310.- บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 145/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (กองแผนฯ) เป็นเงิน 42,600.- บาท     [16 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 117/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จ้างทำป้ายเหล็กแสดงจุดที่ตั้งโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (กองแผนฯ) เป็นเงิน 4,800.- บาท     [15 พ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 116/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน1 เครื่อง (กองกิจการสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,700 บาท     [15 พ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 40,900 บาท     [15 พ.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

16

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30