กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) วงเงิน 2,680.-บาท     [7 ธ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 15,720.-บาท     [6 ธ.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จ้างประดับตกแต่งไม้ดอกบนเวทีฯ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 14,400.-บาท     [3 ธ.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) วงเงิน 31,395.-บาท     [3 ธ.ค. 2561]

สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 10,000 อัน (สำนักปลัดฯ) วงเงินสัญญา 400,000.- บาท     [3 ธ.ค. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 115,000.- บาท     [30 พ.ย. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 115,000.- บาท     [30 พ.ย. 2561]

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 115,000.- บาท     [30 พ.ย. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 23/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ตค - 418 จำนวน 20 รายการ วงเงิน 145,787.50 บาท     [30 พ.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 50 รายการ วงเงิน 134,555.71 บาท     [30 พ.ย. 2561]

Total 1419 Record : 142 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] Next>>
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

120

เมื่อวาน

110

เดือนนี้

1,754

เดือนที่แล้ว

2,521

ปีนี้

17,021

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30