กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งจ้าง เลขที่ 81/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 (จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ) วงเงินจัดจ้าง 3,100 บาท     [2 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 105/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 (จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอาชีพฯ ครั้งที่ 7 จำนวน 1 รายการ) วงเงินจัดซื้อ 14,850 บาท     [2 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 104/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 (จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ) วงเงินจัดซื้อ 37,639 บาท     [2 เม.ย. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 64/2561ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐07) สายบ้านทับไทร – บ้านบุ่งมะกรูด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in-Place Recycling วงเงินค่าก่อสร้าง 1,999,698.02 บาท     [3 เม.ย. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 63/2561 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐๒๘) สายบ้านไดรังเหนือ - บ้านหัวทำนบ ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in-Place Recycling วงเงินค่าก่อสร้าง 1,900,898.- บาท     [3 เม.ย. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 61/2561 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยตัน บ้านยางคอยเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากทาง - บ้านแหลมยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,234,000.- บาท     [3 เม.ย. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 62/2561 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (พจ.ถ๑-๐๐๓๕) สายทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๒ ตอนทางแยกเข้าสถานีรถไฟ ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยวิธี Pavement in-Place Recycling วงเงินค่าก่อสร้าง 2,475,000.- บาท     [3 เม.ย. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 103/2561 ลว 30 มี.ค. 2561 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพิจิตร (กองแผนและงบประมาณ)     [30 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 101/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง จัดส่งหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน 2561 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โดยจัดส่งทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เป็นเงิน 2,040 บาท     [28 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง น้ำดื่มเอเวอร์พี ขนาดบรรจุ 20 ลิตร เป็นเงิน 420 บาท     [28 มี.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

20

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30