กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 24/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กิจการสถานีขนส่งฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 7,359.-บาท     [14 ส.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 203/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง วงเงินสัญญา 1,200.- บาท     [14 ส.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 202/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จ้างอัดรูปภาพดิจิตอล จำนวน 240 ภาพ วงเงินสัญญา 1,200.- บาท     [14 ส.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 229/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (งานเทศกิจ) (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 19,460.-บาท     [14 ส.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 224/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จ้างประดับตกแต่งบริเวณเวทีฯ จำนวน 1 งาน (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 12,100.-บาท     [10 ส.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 222/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 40,000.-บาท     [10 ส.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 223/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 68,250.-บาท     [10 ส.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 201/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง (กองคลัง) เป็นเงิน 3,200.- บาท     [9 ส.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 221/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จัดซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 5,000 ต้น (สำนักปลัด อบจ.) วงเงินจัดซื้อ 50,000.- บาท     [9 ส.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 197/2561 วันที่่ 8 สิงหาคม 2561 ป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) ใช้ไวนิล 360 แกรม ปริ้นสี 720 BTI แบบ Outdoor ติดตั้งภายนอก จำนวน 2 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 58,900 บาท     [8 ส.ค. 2561]

Total 1286 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] 96 [ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

12

เมื่อวาน

43

เดือนนี้

1,815

เดือนที่แล้ว

1,815

ปีนี้

8,710

ปีที่แล้ว

115,500

ปฎิทิน

May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31