กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภท :        


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หนังสือพิมพ์เดลินอวส์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน เป็นเงิน 600 บาท     [28 มี.ค. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 100/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,700 บาท     [28 มี.ค. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 80/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,875 บาท     [28 มี.ค. 2561]

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่นยี่ห้อ RICOH รุ่น Aficio MP 5055SP (กองแผนฯ) เป็นเงิน 209,000.- บาท     [27 มี.ค. 2561]

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 20/2561 ลว. 27 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 21,940.- บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)     [27 มี.ค. 2561]

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 21/2561 ลว. 27 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 38,880.- บาท (กองกิจการสภาฯ)     [27 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 60/2561 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม วงเงินก่อสร้าง 813,000 บาท     [27 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 59/2561 ปรับปรุงอาคาร 108 ล เป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องกิจการนักเรียนและห้องธุรการ โรงเรียนบางลายพิทยาคม วงเงินค่าก่อสร้าง 1,896,394.17 บาท     [26 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 58/2561 ขุดลอกลำคลองสะแวก บ้านสะแวก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง – บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,905,000.- บาท     [26 มี.ค. 2561]

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 57/2561 ขุดลอกลำคลองระบายน้ำ บ้านบึงเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบัว – บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1,933,000.- บาท     [26 มี.ค. 2561]

Total 1020 Record : 102 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] 96 [ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] Next>>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

15

เมื่อวาน

50

เดือนนี้

896

เดือนที่แล้ว

1,906

ปีนี้

112,785

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30